"> Susumu Yokota - Image 1983-1998 - Indiepoprock

Image 1983-1998


Un album de sorti en chez .

Cet album n'a pas encore été chroniqué par notre équipe :(

Tracklist

 1. Kaiten Mokuba
 2. Tayutafu
 3. Fukuro No Yume
 4. Wani Natte
 5. Sakashima
 6. Morino Gakudan
 7. Nisemono No Uta
 8. Daremoshiranai Chiisanakuni
 9. Kawano Hotorino Kinoshitade
 10. Yumekui Kobito
 11. Amai Niyoi
 12. Enogu
 13. Amanogawa